Türkçe - PREP Uygulaması

Türkçe – PREP Uygulaması

 

Birçok gelişimsel ve bilişsel teori temel alınarak oluşturulmuş olan PREP okuma ve yazma da problem yaşayan ilkokul çağındaki disleksili çocuklar ve tüm çocuklar için tedavi edici bir okumayı anlama programıdır.

 

Daha önce okuma eğitimi almış, disleksili çocuklar ve okumakta güçlük yaşayan tüm çocuklar için uygundur.

 

Prep eğitimi alan disleksili çocuklarda okuma hatalarında azalma ve okumada akıcılık kazanma gözlenmiştir.

 

PREP, bilişin 4 sistemi üzerinde çalışır. Bunlar;

  • Planlama
  • Dikkat
  • Eşzamanlı İşlemler
  • Ardışık işlemler

 

Planlama: Davranışı kontrol etmekten ve organize etmekten… Stratejileri seçmekten ve inşa etmekten… Performansı izlemekten sorumlu yönetici kontrol sistemidir.

 

Dikkat: Dikkat sistemi, uyarılma seviyelerinin ve uyanıklığın korunmasından ve uygun uyaranlara odaklanılmasından sorumludur.

 

Eşzamanlı ve Ardışık İşlemler: Eşzamanlı işlemede, öğeler ile bunların tüm bilgi birimlerine entegrasyonu arasındaki ilişki kodlanır. Ardışık işlemede, bilgiler kodlanır ve böylece öğeler arasındaki bağlantı oluşur.

 

PREP, okumada yaşanan güçlüklerde role sahip bu 4 bilişsel alan üzerinde çalışır ve iyileştirir.

 

Türkçe - PREP Uygulaması - Beylikdüzü Psikolog, Çocuk Psikoloğu, Terapi Enstitüsü